Deel IT in een notendop

Deel IT geeft afgeschreven laptops van bedrijven een tweede leven bij gezinnen die thuis niet beschikken over een computer. De kinderen / jongeren krijgen niet alleen toegang tot de laptop maar indien nodig ook een internetconnectie en ondersteuning door een buddy, zodat problemen snel opgelost raken. 

Door gebruik te maken van apparaten die door bedrijven zijn afgeschreven maar nog voldoende krachtig zijn en door de laptops goed te onderhouden, wil Deel IT de toestellen zo lang mogelijk in gebruik houden. Zo zet het initiatief ook in op een belangrijke trendbreuk naar een circulaire maatschappij. De toenemende vraag naar grondstoffen voor nieuwe toestellen veroorzaakt immers milieuschade en sociale ongelijkheid en de groei van onze berg e-Waste moet dringend afgeremd. 

Deel IT kiest bewust voor een deelsysteem. Want het schenken van een toestel volstaat niet om de digitale kloof te dichten. Kwetsbare gezinnen bijstaan betekent ook: helpen bij de installatie van een goede internetverbinding, het onderhoud van de laptop en updates. Daar speelt Deel IT op in met een team van buddies, die ondersteuning bieden. 

In milieuorganisatie Repair&Share vond Deelbaar Mechelen een partner om dat systeem te promoten. Onder de noemer Deel IT verspreiden Repair&Share en Deelbaar Mechelen nu een handleiding vol tips voor burgers, onderwijsinstellingen, lokale overheden, bedrijven… 

Meer info op onze pagina van DEEl IT:http://www.deelbaarmechelen.be/deel-it

Categorieën: Nieuws!