HET CONCEPT

Deel IT geeft afgeschreven laptops van bedrijven een tweede leven bij kansarme gezinnen die thuis niet beschikken over een laptop of internet. De kinderen / jongeren krijgen niet alleen toegang tot de laptop maar indien nodig ook een internet connectie en ondersteuning door een buddy om mogelijke problemen op te lossen. Toegang tot een laptop en internet verhoogt de kansen op een succesvolle schoolcarrière.

Daarnaast biedt Deel IT ook een oplossing voor het wereldwijde E-waste probleem. De groeiende productie en bijhorende afvalberg van elektrische apparaten vormt een steeds groter probleem. Het zorgt – vaak in het Zuiden – voor ecologische schade, sociale en economische ongelijkheid. Door gebruik te maken van apparaten die door bedrijven zijn afgeschreven maar nog voldoende krachtig zijn om jonge scholieren verder te helpen met hun schooltaken) wordt er efficiënter omgesprongen met de schaarse grondstoffen.

We kiezen bewust niet voor een weggeefsysteem. Enerzijds omdat dit er vaak toe leidt dat laptops alsnog snel op de afvalberg belanden. Anderzijds omdat het schenken van toestellen niet volstaat om de digitale kloof te dichten. Kansarme gezinnen beschikken immers minder vaak over een goede netwerkverbinding en over kennis en middelen om laptops goed te onderhouden en te upgraden. Daarom is het inschakelen in een systeem van lenen, mét service en ondersteuning van cruciaal belang.

Bij Deel IT is het gezin geen eigenaar van de laptop, maar gebruiker van een dienst. Een technische ploeg en een groep buddies staan klaar om gezinnen te begeleiden en te helpen bij problemen.
Als er problemen zijn met de laptop die niet meteen door de buddy kunnen opgelost worden, wordt er een wissel georganiseerd. Zo beschikt het gezin meteen over een nieuwe soortgelijke laptop.

Om ervoor te zorgen dat de laptops kunnen terechtkomen bij degene met de grootste nood, is het van belang om financiële drempels te vermijden. Idealiter worden de laptops dan ook gratis of tegen een heel kleine vergoeding aangeboden. Het Deel IT concept gaat uit van een niet-commerciële insteek.

VRAGEN?

Wil je meer weten over ons Deel IT punt? Wil je graag samenwerken? Wil je ons team van enthousiaste vrijwilligers versterken?

Neem dan contact op: info@deelbaarmechelen.be

EEN DEEL IT STARTEN?

Overweeg je om ook een DEEL IT punt te worden? We schreven samen met Repair & Share een handleiding: https://repairshare.be/handleiding-deel-it/

Een eigen Deel IT punt ontwikkelen gaat niet over één nacht ijs, en ook onderweg wil je misschien graag bijsturen en leren van anderen. Repair&Share organiseert daarom lerende netwerken en biedt ondersteuning waar nodig. Wil je toegang tot het online vraag- en antwoordplatform of info over de andere activiteiten vanhet lerend netwerk van Deel IT? Stuur een mail naar info@repairshare.be